10 augustus

Afgedwaalde schapen

O Jezus, leid onze schreden opdat wij niet verdwalen.
Tegen afdwalen, Mijn kinderen, bestaat geen andere remedie dan zó dicht bij Mij te blijven, dat niets - geen verkeerde invloed, geen verzoeking, niemand anders - tussen ons kan komen.
Als je daarvan overtuigd bent, kun je alleen maar aan Mijn zijde blijven, wetende, dat als Ik zelf de enige Weg ben, niets je kan verhinderen 'in de Weg te zijn', niets je kan doen afdwalen.
Ik heb vrede beloofd, maar niet, dat men z'n gemak ervan kan nemen. Ik heb rust voor het hart en troost beloofd, maar geen werelds vermaak. Ik heb gezegd 'In de wereld zult ge verdrukking hebben'; wanneer de dingen tegen zitten, heb dan niet het gevoel, dat je gefaald hebt of geen leiding hebt ontvangen, want Ik heb gezegd 'In de wereld zult ge verdrukking hebben; maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen'.
Leer dus van Mij hoe groot de overwinnende kracht is van Iemand, die hoewel bespuwd, gegeseld, verkeerd begrepen, verlaten en gekruisigd, toch kon zien, dat Zijn werk door deze dingen niet was beïnvloed, en triomferend vanaf Zijn kruis kon roepen 'Het is volbracht'.

Blijde verrassing

Leef zo dicht bij Mij dat je nimmer de kans zult mislopen om door Mij gebruikt te worden. Het is het voorbereide instrument dat het dichtst bij de hand van de Meester-handwerksman ligt, dat Hij grijpt voor het werk.
Wees daarom zeer dicht bij Mij en het kan niet anders of je zult veel worden gebruikt. Bedenk dat liefde de grote Tolk is, zodat zij die je liefhebben en je na staan degenen zijn die je het meest kunt helpen.
Ga niet aan hen voorbij om anderen te helpen, ook al zullen je invloed en hulpvaardigheid zich geleidelijk uitbreiden, in een steeds bredere kring. Je zult leven in een geest van blijde verrassing.