11 augustus

Je bent Mijn eigendom

Jezus, U waakt steeds over ons om ons te zegenen en voor ons te zorgen.
Ja, houd steeds in gedachten, dat Ik je vanuit de duisternis naar het licht leid; vanuit onrust naar rust, vanuit wanorde naar orde, vanuit fouten en mislukking naar volmaaktheid.
Vertrouw Mij daarom ten volle. Vrees niets. Hoop steeds. Zie altijd op naar Mij, dan wil Ik een betrouwbare hulp voor je zijn.
Ik en Mijn vader zijn één. Zou Hij, die uit de chaos de geordende, prachtige wereld heeft geschapen en de sterren hun baan aanwees en iedere plant zijn tijd deed kennen - zou Hij in die kleine chaos van jou geen vrede en orde kunnen brengen?
En Hij en Ik zijn Een, en jij bent Mijn eigendom. Jouw zaken zijn Mijn zaken. Het is Mijn Goddelijke taak Mijn zaken te regelen, daarom zullen die van jou door Mij geregeld worden.

Absolute eerlijkheid

Leer langzaam te handelen met een geheiligde voorzichtigheid.
Overijling maakt geen deel uit van Mijn Koninkrijk. Wees meer bedachtzaam in alles, met de bedachtzaamheid die iedere ziel behoort te karakteriseren, want ze is een van de geloofsbrieven van dat Koninkrijk.
Gebrek aan zelfbeheersing en waardigheid betekent gebrek aan geestelijke kracht en het moet je doel zijn om die te bezitten.
Wees waarheidslievend in alle dingen, eerlijk met een eerlijkheid die door de wereld kan worden uitgedaagd en ook naar de maatstaven van Mijn Koninkrijk.