13 augustus

Volmaaktheid

O, Jezus, help ons, wij smeken het U.
Altijd ben Ik je Helper, uit duisternis naar licht, uit zwakheid naar kracht, uit zonde naar zaligheid, uit gevaar naar veiligheid, uit armoede naar overvloed, uit onverschilligheid naar liefde, uit wrok naar volmaakte vergeving.
Laat een vergelijking met anderen om je heen, je nooit tot tevredenheid stemmen. Laat altijd luid Mijn woorden klinken: 'Wees gij dan volmaakt, gelijk uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is'. Neem met niets minder genoegen.
Maak er een gewoonte van je karakter te onderzoeken in zijn verhouding tot het leven, tot degenen, die je lief hebt, je huisgezin, vrienden, kennissen, je land, je werk. Zie waar Ik, in dezelfde verhouding of omstandigheden of situatie, anders zou handelen.
Overleg hoe deze en dergelijke fouten het best kunnen worden uitgeroeid, hoe deze of gene zonde, fout of nalatigheid kan worden vermeden.
Doe dit ten minste eenmaal per week.

De weg die je nam

Zie achterom naar de weg waarlangs Ik je geleid heb. Zeg bij jezelf: 'Is mijn Heer vandaag niet even sterk als in de dagen die achter mij liggen? Heeft Hij mij niet gered toen menselijke hulp machteloos stond? Heeft Hij niet Zijn belofte gehouden en Mij beschermd en voor Mij gezorgd? Kan ik, daaraan denkend, nu twijfelen aan Zijn macht?' Zo zul je vertrouwen krijgen en een vaster geloof. Wanneer je geloof dan dus gesterkt is, kan Mijn kracht meer vrijelijk en vollediger voor je werken.
Je begint je nog maar pas Mijn wonderen te realiseren. Je zult ze meer en meer tot openbaring zien komen wanneer je voortgaat.
Laat Mij toe in al wat je doet, in elk plan, in elke daad.