14 augustus

Mijn kostbaarste geschenk

Jezus, U bent gekomen, opdat wij leven zouden hebben en overvloed.
Leven, geestelijk leven, ziele-leven, lichamelijk leven, overvloedig leven - vreugdevol leven, machtig leven. Ja! Om dat alles te geven ben Ik gekomen.
Kun je je voorstellen, dat Mijn hart bedroefd was omdat maar zo weinigen dit heerlijke geschenk wilden aannemen?
Denk je eens in, dat het allerbeste, het kostbaarste aardse geschenk gratis aan allen werd aangeboden, en dat niemand een hand wilde uitsteken om het aan te nemen! Is dat mogelijk? Mijn Geschenk, het kostbaarste Geschenk van Leven, van overvloedig Leven - daar wendt de mens zich van af, verwerpt het, en moet er niets van hebben.
Laat dat bij jou niet het geval zijn. Haast je om het aan te nemen - om het te gebruiken.

Rijkdommen van Zijn genade

Het is aan Mijn volgelingen om Mijn Woord, het Woord van God Zelf, aantrekkelijk te maken.
Mijn Woord moet rijkelijk in je wonen. Er moet geen karigheid, geen armoede zijn, maar een overvloed van rijke voorzieningen.
Let op het woord wonen. Niet bij vlagen, zoals Ik je heb gezegd. Het moet zich daar thuis voelen, het moet er thuishoren. Geen kwestie van schrale of uitgeputte voorzieningen.
Het Woord van God groeit in betekenis, in intensiteit voor je, wanneer je het in werking stelt. Bedenk ook dat het Woord van God, dat Woord is dat vleesgeworden is, Die bij je woont, je Heer Jezus Christus.