15 augustus

Geen straf

Ik zal je inspanningen leiden. Je wordt niet gestraft voor zonden uit het verleden. Neem Mijn woorden, die Ik je vanaf het begin dagelijks heb geopenbaard, en handel bij alle dingen zoals Ik zeg. Ik heb je steeds de weg getoond. Je hebt Mij hierin niet gehoorzaamd.
Ik heb een plan, dat alleen maar op deze wijze kan worden geopenbaard. Slechts zelden vind Ik twee zielen, die één zijn in hun verlangen om alleen Mijn wil te doen en om alleen Mij te dienen. Één-zijn werkt wonderen. Ik heb je gezegd, dat Ik ernaar verlang je te gebruiken. Mijn wereld zou allang tot Mij gebracht zijn, als vele van dergelijke zielen Mij twee aan twee hadden gediend. Het was altijd 'twee aan twee'.

Mijn beeld hersteld

Zie op Mij totdat je blik zo intens wordt, dat je de schoonheid der heiligheid absorbeert. Dan wordt daadwerkelijk je kleinzielige, onwaardige eigen-ik uit je natuur verdrongen. Zie op Mij. Spreek met Mij. Denk aan Mij.
Zo word je omgevormd door de vernieuwing van je gedachten. Andere gedachten, andere verlangens, andere wegen volgen, want je wordt veranderd naar Mijn beeld.
Aldus rechtvaardig je Gods wegen met de mens - de mens gemaakt naar Zijn beeld, dat beeld werd vertroebeld, maar toch had Ik nog vertrouwen in de mens; vertrouwen dat de mens, wanneer hij in Mij, de Mens Christus Jezus, het beeld Gods zou zien, hij ernaar zou streven zich weer te verheffen - tot Mijn gelijkenis.