17 augustus

De natuur lacht

Ik kom, Ik kom. Je hebt Mij nodig. Vertoef hier veel in de buitenlucht. Daar is Mijn zonneschijn, Mijn heerlijke lucht, Mijn tegenwoordigheid, Mijn onderwijs.
Zou dit alles niet maken, dat het overal een feestdag voor je wordt? Zonneschijn helpt om het hart van de mens blij te maken. Het is het lachen van de natuur. Leef veel buitenshuis. Mijn medicijnen zijn zon en lucht, vertrouwen en geloof. Vertrouwen in de geestelijke zon - je wezen omhuld door de Goddelijke Geest. Geloof is, dat de ziel de Goddelijke Geest inademt. Geest, ziel en lichaam hebben hulp nodig. Aanvaard Mijn therapie voor jullie beiden met blijdschap. Kom dichter bij Mij.
De natuur is dikwijls Mijn verpleegster voor vermoeide zielen en voor lichamen, die afgemat zijn. Sta haar toe, dat zij haar gang gaat met jullie beiden.

Voortijdige zegen

Geef mij kracht om Uw tijd af te wachten, Uw tuchtiging te aanvaarden.
Slechts je falen hierin kan de antwoorden op je vele gebeden vertragen.
De zegen die je begeert, vereist een geoefend gedisciplineerd leven; anders zou ze je ondergang bewerken en de kritiek brengen van een wereld, die slechts aan het doel, Mijn doel dat je zo vurig zoekt te dienen, afbreuk kan doen.