18 augustus

Stenen op de weg

Ik ben hier. Afstanden zijn er niet tussen jou en Mij. In het Koninkrijk van de Geest meten wij niet met aardse maten. Een verkeerd woord, een mislukking, die door vrees veroorzaakt is, een scherpe kritiek, dàt zijn de dingen, die scheiding maken tussen een ziel en Mij. Je training moet zwaar zijn, opdat je werk voor Mij niet wordt belemmerd.
Je zoekt Mijn tegenwoordigheid en wie zoekt zal vinden. Het gaat er niet zozeer om, dat de mens zoekt, dan wel, dat hij zich bewust onvoorwaardelijk overgeeft aan Mijn wil, zowel in de kleine als in de grote dingen van het leven. Alleen dan kan Ik leiding geven.
Je weet wel wat voor een verschil het is of je een blij, lief, vrolijk springend kind op een weg met je meeneemt, dat alle leiding van jou verwacht en vanzelfsprekend elke beslissing en verandering aanvaardt - of wanneer je een kind bij je hebt, dat je moet dwingen omdat het tegen de wandeltocht is en zich verzet, zelfs al zou het op een rustiger moment zeggen: 'Ja, ik wil wel met je meegaan, want ik kan niet alleen achterblijven, maar ik heb een hekel aan deze weg'.
Bij Mijn discipelen gaat het niet om de weg op zich, maar het gaat erom, dat zij zich vol liefde verblijden over de weg en de leiding. Je bent wel bereid leiding te ontvangen, maar jullie beiden verblijden je niet in de kleine stenen, die er dagelijks op de weg liggen, zoals je dit zou moeten doen.

Verbroken banden

Maak los de ketenen die mij binden aan de aarde en aan stoffelijke dingen.
Ze zullen losgemaakt worden. Zelfs nu wordt je gebed verhoord. Maar je kunt alleen dan volkomen worden bevrijd als je meer en meer leeft met Mij.
Bevrijding van je gedachten van aanspraken van het eigen-ik door Mijn aanspraak. Vervang elke gedachte van vrees of afkeer door een gedachte van geborgenheid in Mij en van blijdschap in Mijn dienst. Vervang elke gedachte van beperktheid of hulpeloosheid door een van kracht, van een door de Geest gesteund leven.
Doe dit volhardend. In het begin in een welbewuste poging, totdat het een bijna onbewuste gewoonte wordt. De ketenen zullen stukspringen en geleidelijk zul je het wonder van je vrijheid verwezenlijken.