19 augustus

Een menselijke tempel

Heer, wij hebben U lief, wij aanbidden U.
Buig diep voor Mij. Aanbidden is geen smeken, hoewel beide vormen van gebed laten zien, dat de mens Mij op verschillende wijze nodig heeft. Buig diep in aanbidding, je niet alleen bewust van Mijn menselijkheid, maar ook van Mijn Goddelijke majesteit.
Als je in nederige aanbidding neerknielt zal Ik je zeggen, dat toen Ik mens werd voor jullie, Ik dit heb gedaan met het verlangen om dat mens-zijn op het niveau van Mijn Goddelijkheid te brengen.
De aarde gaf Mij het beste, wat zij bezat - een menselijke tempel om Mijn Goddelijkheid te omsluiten en Ik stelde haar in het bezit van Goddelijke macht, Goddelijke liefde en Goddelijke kracht om voor altijd tot uiting te komen in die kinderen van de wereld, die Mij zouden aannemen, hun hart voor Mij zouden openstellen en Mijn leven zouden trachten te leven.
Als je dus in nederigheid neerknielt, sla dan je ogen op naar de hemel en realiseer je de majesteit, de macht en de schoonheid die ook van jou kan zijn. Bedenk, dat er geen grenzen zijn aan wat Ik wil geven - jij kunt grenzen stellen bij het aannemen.
O, verblijd je over de wonderen, die je mag beleven, en als je ze ziet tijdens het gebed, sta dan op in Mijn kracht, vol verlangen ze tot stand te brengen!

Overvloedig geven

Here, ik vraag om Uw onbegrensde voorzieningen.
Ik geef niet met karige hand. Zie de schoonheid in de natuur, de overdaad, de overvloed. Wanneer Ik je een werk geef te doen, iemands nood geef te lenigen, dan kennen Mijn voorzieningen geen grenzen.
Ook jullie moeten deze Goddelijke vrijgevigheid leren, niet alleen jegens de eenzamen, de behoeftigen met wie je in aanraking komt, maar ook jegens Mij, je Heer.
Meet de rijkdom van Maria's geschenk af aan de offers die vandaag de dag worden gebracht door hen die hun liefde voor Mij belijden. Onvrijgevigheid belemmert de ziel in zijn groei.