21 augustus

Gebroken stemmen

Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Maar de geest, die aan de aarde gebonden is, kan niet opstijgen. Iedere zegen, die Ik je zend, elke vreugde, en elke geslaagde poging om vrij te zijn van armoede en zorg zal een van de banden losmaken, die je aan de aarde bindt.
Het zijn alleen die banden, die je gebonden houden. Als je daarvan bevrijd bent, heeft dit tot gevolg, dat je opstijgt naar het rijk waar vreugde is en waardering.
Gekortwiekte vleugels kunnen weer aangroeien. Gebroken stemmen kunnen weer krachtig worden en mooier klinken dan ooit tevoren. Je vermogen om anderen te helpen zal je spoedig vreugde geven, ook al meen je aanvankelijk, dat het te laat is om aan die hulp nog vreugde te beleven.
Uitgeput en vermoeid naar het lijkt, en afgemat door pijn, zeg Ik je: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw'. die belofte zal worden vervuld. Door de jaren heen heb Ik op tedere wijze gesproken, en ook heden nog spreek Ik op tedere wijze tot jullie, Mijn geliefden, vlak bij je vermoeide oren, die beu zijn van alle geluiden.
'Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven'.

Waar Mij te vinden - altijd

De mens zoekt zo dikwijls en verwondert zich dan dat hij niet vindt. Hoe komt dat? Omdat Ik slechts gevonden kan worden langs het pad van simpele gehoorzaamheid.
Ik zei: 'Ik ben niet gekomen om Mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft'. Ik betreed, zoals Ik altijd heb gedaan, het pad van simpele gehoorzaamheid. Daarlangs zal Ik gevonden worden.
De mens moet eenvoudig gehoorzaam zijn aan Mijn geboden, alvorens zijn voetstappen in Mijn richting kunnen gaan. Dan, wanneer hij zoekt, zal hij Mij werkelijk vinden. Ik zei dat jullie moesten worden als kleine kinderen om het Koninkrijk des hemels in te gaan.