22 augustus

Zonnestralen

Omdat jullie beiden ernaar verlangd hebben Mijn wereld te redden, laat Ik je die training ondergaan, die je bekwaam zal maken om te redden.
Aanvaard beiden iedere dag je pijnen en lijden, je moeiten en ontberingen, en breng ze als een offer voor een ziel, die het moeilijk heeft, of voor een of ander gebed, dat in het bijzonder verhoring behoeft.
Zo zal het mooie van iedere dag blijven voortleven, terwijl zijn moeite en smart, zijn problemen en pijn reeds lang tot het verleden behoren.
Leer uit Mijn leven over het lijden, dat anderen redt. Dan zul je zingen in je pijn. Dwars door de donkerste dagen schijnen er zonnestralen.

Ware kracht

Velen spreken OVER Mij en verwonderen zich dat hun woorden geen kracht hebben. Het zijn niet Mijn Woorden, het zijn woorden over Mij. O, wat een verschil.
De wereld is verzadigd met woorden over Mij.
De wereld heeft nodig dat ze Mij ziet, niet dat ze over Mijn kracht hoort, maar dat je die in actie ziet. Niet dat ze over Mijn vrede hoort, maar dat ze ziet dat deze Mijn volgelingen kalm houdt, onberoerd en onbewogen, wat de uiterlijke omstandigheden ook zijn.
Niet dat ze over Mijn blijdschap hoort, maar dat ze deze ziet, omdat uit verborgen diepten van zekerheid, waar de ware kracht en vrede wonen, deze naar de oppervlakte van het leven opwelt en geopenbaard wordt aan allen rondom.