23 augustus

De top

Kijk niet naar de kleine beproevingen en verdrietelijkheden van ieder uur van de dag. Zie het ene plan en het doel, waar alles naar toe leidt. Als je bij het bergbeklimmen je ogen alleen maar op iedere steenachtige en moeilijke plek vestigt, en niets anders ziet dan dat, wat is je klimmen dan vermoeiend en nutteloos!
Maar als je bij iedere stap bedenkt, dat die je naar de top voert, welke je wilt bereiken, vanwaar je blik over heerlijke en schone vergezichten zal gaan, dan zul je de berg geheel anders beklimmen.

Honger naar gerechtigheid

Velen vragen zich af waarom hun verlangen naar gerechtigheid niet wordt bevredigd overeenkomstig Mijn belofte. Maar die belofte was op voorwaarde dat er honger en dorst zou zijn. Indien de waarheden die Ik gegeven heb, niet omarmd zijn, kan er geen echte honger zijn naar meer.
Dus wanneer je het vreugdelicht op je pad mist, wanneer je visie verdwenen lijkt, en de Stem zwijgt, vraag je dan af of je in gebreke bent gebleven om de lessen die je onderwezen zijn, in je leven op te volgen.
Breng Mijn onderricht in praktijk in je leven en kom dan, hunkerend naar meer tot Mij, het brood des levens, het voedsel voor je ziel.