8 augustus

Ontledig jezelf

Vertrouw op Mij alleen. Vraag geen andere hulp. Betaal alles uit in het vertrouwen, dat er meer zal komen om in je behoefte te voorzien.
Maak snel je vaten leeg om er zeker van te zijn, dat God zal voorzien.
Hoe meer je achterhoudt, des te minder zul je van Mij ontvangen. Dat is de weg van Goddelijke Voorziening. Als je iets achterhoudt, iets vasthoudt, betekent dat vrees voor de toekomst, gebrek aan vertrouwen in Mij. Als je Mij vraagt om je te redden uit de zee van armoede en moeilijkheden, dan moet je Mij ook geheel en al vertrouwen. Als je dat niet doet - en je gebed en geloof zijn echt - dan moet Ik allereerst je gebed om hulp beantwoorden op een wijze zoals een redder handelt met iemand die verdrinkt, en die worstelt om zichzelf te redden.
Hij maakt hem nog hulpelozer en machtelozer, totdat hij geheel is overgeleverd aan de wil en de genade van de redder. Zo moet je Mijn leiding verstaan. Heb volkomen vertrouwen. Vertrouw geheel en al.
Maak je vat leeg. Ik wil het vullen. Jullie vragen beiden of je mag begrijpen hoe God voorziet. Dit is voor Mijn kinderen een uiterst moeilijke les om te leren. Zij zijn zo afhankelijk geworden van materiële voorzieningen, dat zij dit niet kunnen begrijpen. Je moet leven zoals Ik het je zeg.
Wees van Mij afhankelijk.

Tweede dood deert niet

Hij die overwint, zal niet te lijden hebben van de tweede dood.
De eerste dood is de dood van het eigen-ik, het gevolg van overwinning, van zelfoverwinning. Dit is een geleidelijke dood.
Wanneer deze volkomen is, zal de tweede dood niet deren. Want het is slechts de overwinnende geest, die zijn menselijke woonplaats aflegt voor een beter leven.
De moed die Mijn martelaren toonden was niet alleen onbevreesdheid die in een tijd van vervolging ontstond door geloof in Mij en in Mijn kracht tot ondersteuning en bewaring. Hij vloeide ook voort uit de overwinning van het eigen-ik die men al bereikt had. Toen het eigen-ik werkelijk gedood was, deerde die tweede dood hun niet meer.
Hun deel was toen het opstandingsleven bij Mij.