10 december

De stille tijd

Het kan vaak voorkomen, dat Ik niets openbaar, niets beveel en geen leiding geef. Maar het is duidelijk, dat het je weg en je taak is om dagelijks meer en meer te groeien in de kennis van Mij. Deze stille tijd met Mij zal je in staat stellen dat te doen.
Het kan zijn, dat Ik je vraag om stil voor Mij te zitten, terwijl Ik geen woord zeg, dat je kunt opschrijven. Toch zal dit wachten in Mijn tegenwoordigheid troost en vrede brengen. Alleen vrienden, die elkaar begrijpen en liefhebben, kunnen stil wachtend bij elkaar zitten.
En misschien zal Ik onze vriendschap bewijzen door je te vragen in stilte te wachten, terwijl Ik bij je blijf, zeker van je liefde en begrip. Wacht daarom, heb lief, en verblijd je.

Geslaagde mislukkingen

Je bent bedroefd over het feit dat je Mij hebt teleurgesteld. Bedenk dat het voor de mislukkelingen was, dat Ik aan Golgotha's kruis hing. Een mislukkeling was het, die Ik het eerst begroette in de hof op Paasmorgen.
Aan een van de mislukkelingen was het, dat Ik Mijn Kerk, Mijn lammeren, Mijn schapen toevertrouwde. Aan een die Mij had tegengewerkt en veracht, die Mijn volgelingen had gemarteld en gedood was het, dat Ik Mijn grote wereldzending onder de heidenen gaf.