11 december

Een zonsopgang als geschenk

Aan hen, die een leven vol strijd en zorg hebben gehad, die evenals jullie beiden de tragedie van het leven, het medelijden van een hart, dat voor Mijn arme wereld lijdt, hebben gevoeld - aan diegenen van Mijn volgelingen geef Ik die vrede en blijdschap, die hun ouderdom tot een tweede lente maakt, de jeugd, die zij voor Mij en voor Mijn wereld hebben opgeofferd...
Aanvaard nu - als geschenk van Mij - iedere dag als een blijde zonsopgang. Als je gewone dagelijkse werk in Mijn kracht en liefde wordt gedaan, dan zal dit tot gevolg hebben, dat je diepste verlangens verwezenlijkt worden.
Verwacht grote dingen. Ja, verwacht grote dingen.

De hulp is daar

Er is je gezegd dat je alle gebed dient te beëindigen op een toon van lofprijzing. Die toon van lofprijzing is niet alleen geloof, dat opstijgt dwars door de moeilijkheden heen om Mij te begroeten. Het is meer.
Het is de echo in het hart van het geluid voortgedragen op de golven van de Geest - van die hulp die onderweg is. Hij wordt gegeven aan hen die Mij liefhebben en vertrouwen teneinde die nadering waar te nemen. Verheug je daarom, want voorwaar je verlossing is nabij.