12 december

Zonder vrees

De volmaakte liefde drijft de vrees uit. (1 Joh. 4:18)
Liefde en vrees kunnen niet samengaan. Juist door hun geaardheid kunnen zij niet in elkaars nabijheid bestaan. De boze is machtig, en vrees is een van zijn sterkste wapenen.
Daarom kan een zwakke, wankelende liefde spoedig door vrees op de vlucht gejaagd worden, terwijl een volmaakte liefde, een liefde die vertrouwt, onmiddellijk overwinnaar is, en de vrees verslaat en in verwarring op de vlucht jaagt.
Maar Ik ben liefde, omdat God Liefde is, en Ik en de Vader zijn één. Je kunt deze volmaakte liefde, die de vrees verdrijft, alleen maar verkrijgen door Mij steeds meer plaats te geven in je leven. Vrees kun je enkel en alleen verdrijven door Mijn tegenwoordigheid en Mijn Naam.
Vrees voor de toekomst - Jezus zal met ons zijn.
Vrees voor armoede - Jezus zal voorzien.
En zo is het gesteld met alle andere verzoekingen van vrees.
Je moet de vrees niet binnen laten komen. Spreek tot Mij. Denk aan Mij. Spreek over Mij. Heb Mij lief. En je zult het gevoel van Mijn macht zodanig bezitten, dat geen vrees bezit kan nemen van je gedachten. Wees sterk in Mijn liefde.

Beproef Mij nu

Je moet Mij op de proef stellen. Tot Mij komen, wandelend over het water. Geen vaste, vertrouwde aarde onder je. Maar bedenk dat Hij tot wie je komt, Zoon van God is en zoon des mensen.
Hij kent je noden. Hij weet hoe moeilijk het voor stervelingen moet zijn om te leren meer en meer een leven te leiden dat niet uit de zintuigen is. Weet dat wanneer Ik zeg: 'Kom', Ik geen onmogelijkheid vraag.
Toen Petrus de golven zag, was hij bevreesd.
Weiger op de golven te zien. Weet dat met je ogen op Mij, je elke storm de baas kunt zijn. Niet wat er gebeurt telt, maar waar je blik op is gericht.