13 december

Voortdurende leiding

Volle vreugde. De vreugde over voortdurende leiding. De vreugde, dat je weet, dat ieder onderdeel van je leven door Mij is gepland, maar gepland met een overvloed van tederheid en liefde.
Wacht bij iedere stap op leiding. Wacht tot Mijn weg wordt getoond. De gedachte aan deze liefdevolle leiding moet je grote vreugde schenken. Alle verantwoordelijkheid van het leven is je van de schouders genomen. Al zijn zorgen en rompslomp zijn je van de schouders genomen. Waarlijk, wat een vreugde is het voor je om je zo vrij te voelen, en te weten, dat toch alles voor je wordt gepland.
O, wat een wonder, zo'n leven, dat door God geleid wordt!
Als je in dergelijke omstandigheden denkt, dat iets onmogelijk is, dan zeg je daarmee, dat Ik het niet kan doen. En als je dat zegt, is het beslist een verloochening van Mij.

De smalle weg

Je moet zonder aarzeling Mijn wil gehoorzamen, wil je Mijn zegeningen verwezenlijken. Het is een rechte en smalle weg, die voert tot in Mijn Koninkrijk.
Als de mens zich afwendt om zijn eigen wil te doen, dan bevindt hij zich misschien op zijwegen waar Mijn vruchten van de Geest niet groeien, waar Mijn zegeningen niet worden uitgestort.
Je moet eraan terugdenken dat je ernaar verlangd hebt een wereld te helpen, waarvan de smarten je ziel hebben aangegrepen. Begrijp je niet dat Ik bezig ben om je gebeden te verhoren?
De wereld wordt niet altijd geholpen door degene die in het zonlicht wandelt op een met bloemen bestrooid pad. Geduldig lijden, beproevingen die moedig gedragen worden, deze tonen de mens een moed die slechts bewaard kan worden door Goddelijke bijstand.