15 december

Mijn schaduw

Leer, dat je iedere dag in Mijn kracht moet leven, en je je bewust moet zijn van Mijn tegenwoordigheid, zelfs als het gevoel van vreugde schijnt te ontbreken. Bedenk, dat als er soms een schaduw over je leven schijnt te liggen, dit niet komt, omdat Ik Mijn tegenwoordigheid terugtrek. Het is Mijn schaduw, omdat Ik Mij tussen jou en je vijanden heb geplaatst.
Zelfs met hen, die je het naast aan het hart liggen, zijn er dagen, die rustig verlopen. Toch twijfel je niet aan hun liefde, ook al hoor je hen niet lachen en krijg je geen blij gevoel door hun aanwezigheid.
De stille, donkere dagen zijn de dagen om je plicht te doen. Werk in de rust en de zekerheid, dat Ik met je ben.

Overmaat van blijdschap

Je leven is vol van blijdschap. Je realiseert je nu dat, alhoewel Ik in Mijn diepe levenservaring de Man van smarten was, de omgang met Mij toch betekent een overmaat van blijdschap zoals niets anders kan geven.
De ouderdom moge zijn lichamelijke beperkingen hebben, maar met de ziel content om in afzondering bij Mij te vertoeven, heeft de ouderdom geen macht om de extase der liefde, de opwinding van het vreugde schenkende leven te beperken.
Weerspiegel deze blijdschap, opdat ze gezien kan worden door zielen die het leven moe zijn, zich ergerend aan de beperkingen ervan, eenzaam en bedroefd, omdat de deur dichtgaat voor zo vele activiteiten. Ze zullen door die weerspiegeling iets leren van de vreugden die het eeuwige leven hier en in het hiernamaals brengt aan hen die Mij kennen en liefhebben. Blijdschap dus.