16 december

Wat blijdschap is

Heer, schenk ons Uw blijdschap, die blijdschap die geen mens, geen armoede, geen omstandigheden en geen condities ons kunnen ontnemen.
Je zult Mijn blijdschap bezitten. Maar het leven is momenteel voor jullie beiden een tocht - een zware tocht... De blijdschap zal komen, maar denk daar nu niet aan, houd je gedachten alleen bij de tocht. Blijdschap is de beloning...
Tussen het tijdstip waarop Ik Mijn discipelen beloofde hun Mijn blijdschap te schenken en het ogenblik waarop zij die blijdschap ontvingen, lag eerst een periode, waarin zij zich bewust werden van mislukking, teleurstelling, verloochening, van in de steek te hebben gelaten, van hopeloosheid, en volgde daarna een tijd van hoop, van wachten, en van moed, ondanks gevaren. Blijdschap is de beloning voor het feit, dat je in saaie, donkere dagen naar Mij opziet, en dat je vertrouwt ook al kun je niet zien... Blijdschap is als het ware de reactie van jouw hart op Mijn glimlach bij het zien van je geloofsvertrouwen.
Denk toch niet langer, dat het helemaal fout zit met je leven, als je die blijdschap niet ervaart... Bedenk, dat ook al ben je niet blij, je toch moedig bent; moed en onzelfzuchtige gedachten voor anderen zijn evenzeer tekenen van waar discipelschap als blijdschap.

Gevarieerde verrukkingen

Zeer arm is het leven dat niet de rijkdommen van het Koninkrijk kent. Een leven dat zich moet verlaten op de prikkelingen van de zintuigen, dat niet weet en niet zou kunnen beseffen, dat verrukking, blijdschap, verwachting, verwondering en voldoening alleen werkelijk verkregen kunnen worden in de Geest.
Leef om de mensen tot het besef te brengen van al wat ze in Mij kunnen vinden. Ik, die niet verander, kan de ziel van de mens voorzien van de vreugden en verrukkingen, zo gevarieerd dat ze hem telkens wisselende taferelen van schoonheid bieden.
Ik ben waarlijk Dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid; maar de mens, veranderend naarmate hij dichter en dichter gebracht wordt tot het besef van al wat Ik voor hem kan betekenen, ziet in Mij dagelijks nieuwe wonderen. Er kan geen gebrek aan blijde avonturen zijn in een leven, geleefd met Mij.