19 december

Volmaakte liefde

O Heer, geef ons Uw volmaakte liefde, die alle vrees uitdrijft.
Laat geen vrees in je toe voor iemand of iets. Geen vrees, dat Ik je in de steek zal laten. Geen vrees voor armoede of eenzaamheid. Geen vrees, dat je de weg niet zult weten. Geen vrees voor anderen. Geen vrees, dat zij je verkeerd zullen begrijpen.
Maar dit volkomen uitdrijven van vrees is het gevolg van een volmaakte liefde, Mijn kinderen, een volmaakte liefde voor Mij en Mijn Vader. Spreek met Mij over alles. Luister te allen tijde naar Mij. Voel Mijn liefdevolle nabijheid, die dadelijk een of andere angstgedachte vervangt door een gedachte aan Mij.
De machten van het kwaad slaan je gade zoals een militaire macht een belegerde stad in het oog houdt - altijd met het doel een of andere zwakke plek te vinden, die aan te vallen, en zo binnen te dringen. Zo ligt de duivel rondom je op de loer, en tracht je bij een of andere angst te overrompelen.
Misschien is de vrees maar heel klein geweest, maar daardoor kreeg de boze de gelegenheid om een zwakke plek aan te vallen en om binnen te dringen, waarna moedeloosheid, twijfel aan Mij, en zo vele andere zonden naar binnen konden stormen. Mijn geliefde kinderen, bid om die volmaakte liefde van Mij, die inderdaad alle vrees uitdrijft.

Geestelijke oefening

Bid zonder ophouden, totdat elke gedachte en elke wens een gebed is. Dit kan alleen zo zijn door het plan van herinnering op te volgen, dat Ik je heb voorgehouden.
Hoe zelden beseffen Mijn volgelingen dat geestelijke oefening even noodzakelijk is als elke andere oefening teneinde volmaakt te worden in enige kunst of arbeid.
Door het gezwoeg van de kleine vorderingen gedurende de oefening is het, dat je zult opstijgen tot geestelijke bekwaamheid.