20 december

Depressie

Bestrijd je vrees zoals je een plaag zou bestrijden. Bestrijd die in Mijn Naam... Vrees, zelfs de kleinste, is als het hakken in de koorden der liefde, die jou aan Mij binden. Hoe gering de beschadiging ook is, die koorden zullen op den duur slijten tot een dunne draad, en dan behoeft er maar één teleurstelling of schok te zijn of ze breken. Zonder die kleine angsten zouden de koorden het hebben gehouden.
Bestrijd de vrees.
Depressie is een toestand van vrees. Bestrijd die eveneens. Strijd er tegen. Ja vecht er tegen. Depressie is de gemoedsgesteldheid, die door vrees wordt achtergelaten. Vecht en overwin, o... vecht en heb lief en win uit liefde tot Mij, terwille van Mijn tedere, eeuwigdurende liefde voor jou!

Maak recht Zijn paden

Bereid de weg des Heren, maar recht Zijn paden. Moet je dit niet doen, voordat je zijn komst ziet? Moet je er niet mee tevreden zijn om een weg voor Mij te banen en het aan Mij over te laten erover te gaan wanneer Ik wil?
Dit is Mijn weg en werk voor je, een van stille, niet bejubelde voorbereiding.
Voorbereiding niet voor jullie werk, maar voor het Mijne.
Je voeten geschoeid met het evangelie des vredes.
Ja, de voorbereiding moet eerst worden gedaan in je eigen hart. Als daar onrust is, kan niets je goed geschoeid doen zijn.