21 december

Glimlach toegeeflijk

Kinderen, beschouw ieder ogenblik als door Mij beschikt en bestuurd. Bedenk, dat je Meester de Heer is van de kleine voorvallen van elke dag. Geef bij alle kleine dingen gehoor aan de zachte druk van Mijn hand op jouw arm. Ga of sta, naar gelang die aanraking, de aanraking der Liefde, aangeeft.
De Heer van het ogenblik, Schepper van het sneeuwklokje en van de machtige eik. Gevoeliger ten opzichte van het sneeuwklokje dan van de eik.
En als de dingen niet uitvallen zoals jij je dat had gedacht, glimlach dan toegeeflijk tegen Mij, een glimlach uit liefde, en zeg, zoals je dat zou doen tegen iemand, die je liefhebt: 'Ga je gang dan maar' - wetend, dat Mijn liefdevol antwoord daaruit zal bestaan, dat Ik de weg zo gemakkelijk mogelijk voor je maak.

Aanbid Hem

Bewijs je aanbidding in je leven. Alles dient kalm en vreugdevol te zijn. Kalmte en blijdschap zijn de uitwendige tekenen van aanbidding.
Aanbidding is dat zich ontsluiten van het hele wezen in de wonder-lofprijzing der liefde tot Mij.
Als je werkelijk aanbad, dan zou je hele leven in harmonie zijn met die aanbidding en zover je in staat bent in al haar gevarieerde vormen uitdrukking geven aan die schoonheid des Heren, die je aanbidt.