22 december

Stel je onder Mijn bescherming

Vrees geen kwaad, omdat Ik het kwaad heb overwonnen. Het heeft de macht alleen diegenen te schaden, die zich niet onder Mijn bescherming stellen. Dit is geen kwestie van gevoel, het is een vaststaand feit.
Al wat je hebt te doen is met grote zekerheid te zeggen, dat wat het ook is, niets je kwaad kan doen, omdat Ik het heb overwonnen. Kinderen, wees zeker van Mijn overwinnende macht, niet alleen in de grote, maar ook in de kleine dingen van het leven. Weet, dat alles wel is. Wees ervan overtuigd. Breng dit in toepassing. Leer het totdat je het feilloos en automatisch doet.
Maar pas het eerst toe bij de kleine dingen, en dan zul je bemerken, dat je het ook gemakkelijk en vanzelf, met liefde en vertrouwen, in de grote dingen van het leven doet.

Alle liefdes terzijde

Een stilte viel er op de aarde bij Mijn eerste komst. In de stille uren van de nacht kwam Ik. Een stilte die slechts verbroken werd door het loflied der engelen. Laat daarom in de verwarring en opwinding van de dag die stilte vallen. Een stilte zo volkomen dat het zachte geluid van de voetstap van je Meester niet onopgemerkt blijft. Vergeet de slagen van het leven en zijn ongunstige omstandigheden, opdat je altijd gevoelig moge zijn voor de aanraking van Mijn hand op je voorhoofd.
Voor een poosje kun je de liefdes van de wereld en je menselijke vriendschappen terzijde schuiven, zodat de trillingen uit het hart van de Eeuwige je hart mogen beroeren en je leven versterken.