25 december

De Baby van Bethlehem

Kniel voor de Baby van Bethlehem. Aanvaard de waarheid, dat het Koninkrijk der Hemelen voor de nederigen en eenvoudigen is.
Breng Mij, het Christuskind, je gaven, en wel je gaven van de grootste wijze der aarde.
Goud - uw geld.
Wierook - de aanbidding van een leven, dat aan Mij is toegewijd.
Mirre - dat je wilt delen in Mijn smarten en in die van de wereld.
'En zij boden Hem geschenken aan: goud en wierook en mirre'.

Wonder der eeuwen

'En het Woord was vlees geworden'.
Het Woord dat van de Vader uitging, de gedachte.
Sta vanavond stil bij dit wonder van alle eeuwen. Dit overweldigende feit uit de geschiedenis van de gehele mensheid: -
God, die mens werd.
Ik kwam om de mens zijn verloren gegane waardigheid terug te geven. Om hem te laten zien dat zijn lichamelijk en intellectueel wezen alleen gehandhaafd konden worden op hun bedoelde hoogte en kracht door constante omgang met de Maker van het menselijk wezen.
Ik, God, kwam om met de mens te leven, om hem te tonen hoe hij met God moet leven.