28 december

Tekenen en gevoelens

Heer, U bent hier. Laat ons Uw nabijheid gevoelen.
Ik ben hier. Wees niet te veel afhankelijk van je gevoelens. Als je te vaak gaat vragen om iets te mogen voelen, dan komt dat erop neer, dat je om een teken vraagt, en dan luidt Mijn antwoord hetzelfde als toen Ik op aarde was: 'Er zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten'.
Bedekt voor het oog van de ongelovige. Voor de gelovige is de sluier slechts tijdelijk, om te worden gevolgd door een glorieuze opstanding...
Wat doet het ertoe wat je voelt? Van belang is wat Ik voor je ben, was en zal zijn - een opgestane Heer. Het gevoel, dat Ik met je ben, kan van jouw voorbijgaande stemming afhangen - van een verandering van omstandigheden, van de minste kleinigheid.
Ik wordt niet beïnvloed door omstandigheden... Mijn eens gegeven belofte wordt gehouden. Ik ben hier, één met jou in tedere liefdevolle vriendschap.

Zoek Mij steeds

Zachtjes spreek Ik tot de vermoeiden en de bedroefden, toch is er in Mijn rustige stem genezing en kracht.
Genezing voor de wonden en kwalen van geest, verstand van lichaam en een opwekkende kracht die hen die tot Mij komen, uitnodigt om op te staan tot de strijd voor Mij en Mijn Koninkrijk.
Zoek totdat je Mij vindt, niet alleen de waarheid over Mij. Niemand zocht Mij ooit tevergeefs.