30 december

Vissers van mensen

Als je je gedachten laat uitgaan naar hen, van wie je leest, dat zij zich in angst en nood bevinden, denk je er dan wel eens aan hoezeer Mijn hart pijn moet lijden om dat leed, om die zielsangst?
Als Ik al weende, toen Ik de stad zag, zou Ik dan niet des te meer wenen over de zielsangst van deze gekwelde harten, over mensen, die zonder Mijn bewarende macht proberen te leven?
'Zij willen niet tot Mij komen om leven te hebben'.
Leef om anderen tot Mij te brengen, de enige Bron van geluk en vrede voor het hart.

Gevoelig voor Mij

In stilte onderricht Ik en dat stille onderricht hangt af van je toenadering.
Laat alle tucht, alle vreugde, alle moeite, alle nieuwe interesse ertoe dienen dat ze je nader tot Mij trekken, ertoe dienen dat ze je ontvankelijker maken voor Mijn Woord, ertoe dienen dat ze je gevoeliger maken, geestelijk bewuster.
Die gevoeligheid is het, die het voorspel is van de blijdschap die Ik je schenk. De lieflijkste harmonie kan worden ontlokt aan een gevoelig instrument.
Zij die niet luisteren, menen dat Ik ver weg ben. Ik ben altijd bereid om te spreken, maar zij kennen de kracht van de zelfdiscipline niet, het wonder van de gemeenschap met Mij.