6 december

Verwacht verzoekingen

Heer, geef ons de macht om verzoekingen te overwinnen zoals U dat in de woestijn hebt gedaan.
De allereerste stap om een verzoeking te overwinnen is deze als zodanig te onderkennen. Distancieer je van die verzoeking.
Zie het niet als iets, dat voorkomt uit je vermoeidheid, je ziekte, je armoede, of uit je overspannen zenuwgestel, als je denkt, dat je voor jezelf wel een verontschuldiging hebt om eraan toe te geven. Maar realiseer je eerst terdege, dat als je Mijn stem hebt gehoord (als het ware 'de hemelen geopend') en je je opdracht gaat vervullen om voor Mij te werken en zielen voor Mij te winnen, je een grote aanval van de boze moet verwachten, die uit alle macht zal proberen je te dwarsbomen en je goede werk te verhinderen. Verwacht dat.
Wanneer dan deze kleine of grote verzoekingen komen, zul je herkennen, dat deze door de boze beraamd zijn om Mij tegen te werken. Dan wil je ze juist uit liefde voor Mij overwinnen.

Een nieuw lied

Je wordt verder geleid. Je bent de Rode Zee doorgetrokken. Je omzwervingen in de woestijn zijn bijna voorbij. Zie, Ik maak alle dingen nieuw.
Een nieuwe geboorte, een nieuw hart, een nieuw leven, een nieuw lied.
Laat deze tijd een tijd van vernieuwingen voor je zijn. Werp van je al wat dood is. Leef waarlijk het opstandingsleven.
Leg af in denken en geest al wat aanstoot geeft.