9 december

Je zoeken wordt beloond

Heer, allen zoeken U.
Alle mensen zoeken Mij, maar niemand weet wat hem ontbreekt. Zij zoeken voortdurend, omdat zij zich onbevredigd voelen, zonder te beseffen, dat Ik het ben, die zij zoeken.
Beschouw het als je grootste vreugde, dat je door je leven, lijden, woorden en liefde, het middel mag zijn om aan de zoekenden die je kent te bewijzen dat als zij Mij zouden zien, zij niet langer zouden zoeken.
Neem een voorbeeld aan Mij. Ik verliet Mijn werk - ogenschijnlijk het grootste werk - dat van het redden van zielen, om gemeenschap met Mijn Vader te zoeken. Ik wist toch wel, dat het bij velen louter nieuwsgierigheid was? Ik wist toch wel, dat het geen binnenstormen van het Koninkrijk moest zijn, maar dat alleen de stille, zachte stem - niet het geschreeuw van de menigte - de mensen ervan zou kunnen overtuigen, dat Ik de Zoon van God was?
Waarom zou Ik Mij laten omringen door menigten als die toch niet echt verlangden om van Mij te leren en Mij te volgen? Volg de Christus naar de stille plaatsen van het gebed.

Kracht om te helpen

Niet zozeer van wat je zegt als wel van je bereidheid om Mijn invloed door je heen te laten stromen, zal je kracht om anderen te helpen afhankelijk zijn.
De kracht van Mijn Vader wordt door jullie te hulp geroepen voor hen die je verlangt te helpen. Leef in het besef van Mijn tegenwoordigheid en je gedachten van liefde, zorg en zelfs belangstelling zullen een vloedgolf van kracht uit je doen stromen tot redding.