- 15 januari

Ontspan je

Ontspan je, raak niet gespannen, wees niet bang. Dat is het beste. Hoe kun je bang zijn voor veranderingen als je leven met Mij verborgen is in God, die niet verandert - en Ik ben dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Je moet zelfbeheersing leren, evenwichtigheid en zelfbeheersing in een wankelende, veranderende wereld. Maak aanspraak op Mijn macht. Dezelfde macht, waarmee Ik demonen uitdreef, staat vandaag tot jouw beschikking. Gebruik die. Zo niet, dan neem Ik deze terug. Gebruik Mijn macht voortdurend.
Je kunt Mij niet te veel vragen. Denk nooit, dat je het te druk hebt. Als je maar tot Mij terugkeert en je na elke taak met nieuwe kracht laat vullen, kan geen werk te veel voor je zijn. Ik geef je Mijn blijdschap. Leef daarin. Baad je geest erin. Weerspiegel Mijn blijdschap.

Waar het gevaar loert

Ik sta naast je - de hunkerende luisteraar, zo gewillig om je smeekbede aan te horen, zo gewillig om al datgene te zeggen wat je hart behoeft.
Leef meer in afzondering met Mij en dan zal er een steeds groeiende hulpvaardigheid jegens anderen ontstaan. Rust in het hart, mentaal evenwicht, geestelijke kracht zullen de jouwe zijn in een steeds overvloediger mate. Heb nooit het gevoel dat je anderen kunt helpen zonder hulp van Mij, want daarin sluimert het gevaar.
Je eigenwaan is vernietigend voor je hulpvaardigheid en doet het leven afnemen omdat jouw kracht zulke beperkingen heeft. De Mijne is onbeperkt. Word meer afhankelijk van Mij en toch meer ervan verzekerd dat je alle dingen kunt doen door Mij.