- 18 januari

Geloof - Werken

Bid dagelijks om geloof. Het is een gave van Mij.
Het is het enige, dat je nodig hebt om machtige daden te doen. Natuurlijk moet je werken en moet je bidden, maar het antwoord op je gebeden hangt alleen af van geloof, evenals je werken alleen van geloof afhankelijk zijn.
Ik geef je geloof in antwoord op je gebed, omdat geloof het wapen is, dat je nodig hebt om alle kwaad te verdrijven - om alle ongunstige omstandigheden te overwinnen en al wat goed is in je leven te bereiken, en als je geloof hebt, geef het dan aan Mij terug. Het is de envelop, waarin ieder verzoek aan Mij behoort te worden verzonden.
En toch... 'geloof zonder de werken is dood'. Dus heb je ook werken nodig om je geloof in Mij te voeden. Als je iets probeert te doen, ervaar je je hulpeloosheid. Wend je dan tot Mij. Door op Mij te zien groeit je geloof - en dat geloof is al wat je nodig hebt om Mijn kracht zijn werk te laten doen.

Vreugde van de ontmoeting

Zo velen zien het gebed alleen maar als een verzoek. Het IS een verzoek. 'Laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God'.
Maar het gebed is ook een zich blij omkeren om Mij te ontmoeten om de vreugde van de ontmoeting, om de vervoering van Mijn tegenwoordigheid.
Het gebed is ook een voorbereiding op de terugkeer de volgende dag naar hen die je nodig hebben, hen naar wie Mijn liefde uitgaat door jullie.