- 20 januari

Eén zijn met God

Eén met Mij. Ik en de Vader zijn Eén. Eén met de Heer van het ganse heelal!
Zouden de aspiraties van de mens nog hoger kunnen reiken? Zouden de menselijke verlangens hier bovenuit kunnen gaan? Eén met Mij.
Als je je realiseert hoe groot je privilege is, dan heb je maar te denken en onmiddellijk wordt dat, wat je denkt, tot aanzijn geroepen. Inderdaad, met recht heb Ik gezegd: 'Zet uw hart op de dingen, die boven zijn, niet op de dingen van deze aarde'.
Wanneer je eenmaal in Mij leeft en je denken houdt zich bezig met de materiële dingen, dan roep je die tot aanzijn. Daarom moet je er voor zorgen alleen dàt te denken en te verlangen, wat je kan helpen in je geestelijke groei, en niet dat, wat die groei belemmert. Deze zelfde wet werkt ook op het geestelijk vlak.
Dènk liefde, en liefde omringt je en allen aan wie je denkt. Denk verkeerde gedachten, en het kwaad omringt je en allen aan wie je denkt. Denk gezondheid - en gezondheid komt. Het lichamelijke weerspiegelt het psychische en geestelijke.

De overwinning is nu

Ik ben met je. Ik bevrijd je. Maar zie niet alleen uit naar bevrijding van de omstandigheden, maar ook naar bevrijding van de banden van het eigen-ik die je met de aarde verbinden en die je intrede verhinderen in dat koninkrijk van het dienen, waarin volmaakte vrijheid heerst. Alles is wel. Je zult opstijgen tot een nieuw leven. Je kunt niet anders dan opstijgen wanneer je jezelf ontdoet van de moeiten en zonden en gebreken die je aan de aarde binden.
Vroegere zonden kunnen je niet ketenen. Je ziet op naar Mij en bent behouden. Ze zijn alle vergeven. Overwin je tekortkomingen nu met Mijn kracht en niets kan je beletten dat je opstijgt, niets van al wat voorbij is.