- 21 januari

Een overvolle dag

Geloof, dat Ik met je ben en alles in handen heb. Als Mijn Woord is uitgegaan, is ALLES wat daartegen ingaat, machteloos.
Blijf kalm. Vrees nooit. Je hebt veel te leren. Ga voort tot je zelfs de allerdrukste dag met een lied tegemoet kunt treden. 'Zingt de Here een lied'. Het mooiste accompagnement bij een lofzang tot Mij is een overdrukke dag. Laat liefde het thema zijn, dat overal doorheen klinkt.
Wees altijd blij. Verheug je bovenmate. Vreugde in Mij. Rust in Mij. Wees nooit bang. Bid meer. Maak je niet bezorgd. Ik ben je Helper. 'Onder u zijn eeuwige armen'. Lager kun je niet komen. Rust daarin, zoals een vermoeid kind rust.

Zeer groot loon

Ik ben uw schild en uw zeer grote beloning.
Bescherm je tegen de stormen des levens. Bescherm je zelfs tegen de gevolgen van je eigen fouten en mislukkingen. Bescherm je tegen je zwakheid. Bescherm je tegen zorgen. Bescherm je tegen vrees en droefheid. Bescherm je tegen de wereld met haar verlokkingen en verleidingen. Niet alleen je schild ben Ik, maar je zeer grote beloning.
Niet het loon der volmaaktheid in je leven, want die kun je hier niet bereiken. Niet het loon van wat je doet, of van enige verdienste in jezelf. Alleen het gevolg of het loon van je zoeken. De bevrediging van je verlangen om Mij te vinden. Een zeer groot loon. Je loon is hetzelfde als dat van de grootste heilige die ooit geleefd heeft. Gegeven niet als een overwinningstrofee, niet als een erkenning van verdienste, maar geschonken omdat je de zoeker bent, en Ik, je Heer, degene ben die je zoekt.