- 22 januari

Donkere dagen

Wees niet bevreesd. Ik ben je God, je Verlosser, Ik wil je verlossen van alle kwaad. Vertrouw Mij. Vrees niet. Vergeet nooit 'Dank U' te zeggen. Zie je niet, dat dit een les is? Je MOET op de donkerste dagen 'Dank U' zeggen. Je MOET dit doen. Pas als je dit doet, kan alles licht worden. Voor donkere dagen zijn er oefeningen, die absoluut noodzakelijk zijn.
Mijn sterven aan het kruis was niet alleen noodzakelijk om een wereld te redden, maar het was ook noodzakelijk voor de vorming van Mijn discipelen. Het behoorde alles tot hun leerschool; Mijn triomferende intocht in Jeruzalem; Mijn voetwassing van de discipelen, Mijn tijd van droefheid in Gethsémane; Mijn veracht worden, Mijn veroordeling, Mijn kruisiging, Mijn begrafenis. Iedere stap was noodzakelijk voor hun vorming en zo is het ook met jou.
Als een donkere dag niet een dag van dankzegging is, moet de les worden herhaald tot deze geleerd is. Dat geldt niet voor iedereen, maar alleen voor degenen, die gevraagd hebben Mij goed te dienen en veel voor Mij te mogen doen. Een belangrijk werk vereist een langdurige en zorgvuldige voorbereiding.

Ik weet alles

Ik ben deelgenoot van je levensgeheimen. Hoe rijk aan zegen kan elke ervaring zijn indien ze wordt gedeeld met Mij alleen.
Hoe dikwijls kan, door veel met anderen te spreken en door een zelfingenomen vertellen tegen anderen, een juweel van zeldzame pracht worden beroofd van zijn onschatbare waarde voor je ziel. Een bloemknop van vreugde en zoete geur, die te overhaast gedwongen wordt om voortijdig te bloeien, zal zijn zuiverheid en geur verliezen.
Zelfs het tegen anderen vertellen van vroegere zonden en tekortkomingen kan betekenen dat het eigen-ik een poosje op de voorgrond staat en dat de vitaliteit, die zo nodig is voor het heden, verloren gaat.
Verblijf in de verborgen plaats van de Allerhoogste.