- 23 januari

Hoe je aan macht komt

'Heer, Gij zijt onze toevlucht. Onze God, wij vertrouwen op U. O Meester, kom en spreek tot ons'.
Mij is gegeven alle macht. Het is aan Mij om die te schenken, aan Mij om die te onthouden. Maar zelfs Ik moet erkennen, dat Ik geen macht kan onthouden aan de ziel, die dicht bij Mij leeft, omdat het dan geen geschenk is, maar iets dat onmerkbaar overgaat van Mij op Mijn discipelen.
De ziel, die in Mijn tegenwoordigheid leeft, neemt het in zich op.
Leer jezelf af te zonderen in Mijn tegenwoordigheid - en dan krijg je, zonder iets te zeggen, de dingen die je van Mij verlangt, kracht - macht - blijdschap - overvloed.

Vrees geen onheil

Ik ben de Heer van je leven, de Beschermer van je innerlijk wezen, de Christus van God. Schuilend in Mijn verborgen plaats kan geen onheil je treffen. Bid opdat je dit weet.
Laat deze waarheid een deel worden van je bewustzijn, dat waar Ik ben geen kwaad kan bestaan, en dat je daarom, indien je in Mij blijft en Ik in jullie, geen kwaad je kan beroeren.
Geestelijke waarheden leert men soms pas na vele jaren; soms komen ze in een flits van plotselinge openbaring.