- 25 januari

De weg van het geluk

Volledige overgave aan God, van ogenblik tot ogenblik, is het fundament van het geluk, de vreugde van gemeenschap met Hem is de bovenbouw. En dat is de plaats, de woning, die Ik voor ieder van jullie ging bereiden.
Mijn volgelingen hebben die verkeerd begrepen en beschouwen dit vaak als een belofte, die alleen maar gold voor het leven hierna, en te vaak - al te vaak - beschouwden zij dit leven als iets, waar men doorheen moet worstelen om de beloning en de vreugde van het volgende leven te ontvangen.
Tracht alles uit te voeren, wat Ik zeg en dan zal er zo'n begrip, inzicht, visie en blijdschap je deel worden, dat het werkelijk alle verstand te boven gaat. Gods plannen zijn zeer wonderbaar; ze overtreffen je stoutste verwachtingen.
Klem je vast aan gedachten van bescherming, veiligheid en leiding.

Mijn compensaties

Ik luister. Maak je een voorstelling van Mij, je Heer. Niet als van iemand die doof is voor je smeekbeden, maar veeleer als van iemand die met een intense liefde zijn oren spitst om het eerste zwakke geroep van een van Zijn kinderen op te vangen.
Hoe vaak wacht Ik, zelfs in het geval van hen die Mij liefhebben, tevergeefs op de spontane woorden van liefde?
Roep niet alleen tot Mij wanneer de zorgen drukken en je vermoeid bent. Spreek vaak met Mij. Maak Mij deelgenoot van alle kleine voorvallen, alle ergernissen, alle kleine prettige dingen.
Deze zullen ons niet alleen dichter tot elkaar brengen, maar ze zullen Mijn compensaties zijn voor de veronachtzaming die Ik ondervind van Mijn wereld.