- 26 januari

Blijf rustig

Blijf in je geestelijk leven rustig en evenwichtig. Niets is verder van belang. Laat alles aan Mij over. Het is je grote opdracht in Mijn tegenwoordigheid tot rust te komen en geen ogenblik een gevoel van onrust toe te laten. De zegen van jaren kan daardoor in één moment worden tegengehouden.
Het doet er niet toe wie of wat je ergert, het is jouw taak om met al het andere op te houden tot je volkomen rustig wordt. Elke verstopping betekent, dat Mijn kracht wordt verlegd naar andere kanalen.
Spoel die verstopping weg - spoel weg - spoel weg - Ik kan geen leven zegenen, dat niet werkt als een kanaal. Mijn Geest duldt geen stilstand, zelfs geen rust. Zijn kracht moet dóór stromen. Geef alles door, iedere zegen. Blijf in Mij.
Zie hoevelen je elke dag kunt zegenen. Vertoef veel in Mijn tegenwoordigheid.

Het genezende leven

Ik ben je Heer, vertrouw Mij in alles. Twijfel nooit aan Mijn bewarende macht. Aanschouw Mij, de Heer van je leven. Zoek kracht bij Mij.
Bedenk dat genezing, Goddelijke genezing niet zozeer een kwestie is van bidden van jouw kant en schenken van Mijn kant als wel van leven met Mij, denken aan Mij, deelhebben aan Mijn leven. Dat contact maakt je gezond. Ga blijmoedig voorwaarts, ga onbevreesd voorwaarts.