- 29 januari

Ik effen het pad

'Wacht op de Heer'.
'Ik ben uw schild'. Vrees niet. Je moet weten, dat 'alles in orde' is. Ik zal nooit toestaan, dat iemand jullie beiden anders bejegent dan Mijn wil voor je is.
Ik kan de toekomst overzien. Ik kan de harten van de mensen lezen. Ik weet beter dan jij wat je nodig hebt. Vertrouw Mij volkomen. Je bent geen speelbal van het lot, ook word je niet door anderen heen en weer gesmeten. Je wordt op een zeer bepaalde manier geleid, en anderen, die niet beantwoorden aan Mijn doel met jou, worden door Mij van je pad verwijderd.
Vrees nooit, wat er ook mag gebeuren. Je wordt geleid. Probeer zelf geen plannen te maken. IK heb plannen gemaakt. Jij bent de bouwer, niet de architect.
Ga heel rustig verder, heel voorzichtig. Alles is voor jouw bestwil.
Vertrouw Mij in alles. Juist je uiterste nood zal maken, dat Ik voor je in actie kom. En omdat je fundament ligt op de Rots - Christus, op het geloof in Hem, en omdat je 'in Hem geworteld en gegrond' bent en in Mijn Goddelijkheid gelooft als je Hoeksteen, is het jouw taak te bouwen, wetende, dat alles goed komt.
Heel letterlijk moet je van Mij afhankelijk zijn, maar dan ook voor alles. Vanuit de diepten riep David tot Mij en Ik hoorde zijn stem. Alles is in orde.

Overwinnaars

Bestudeer de vele malen dat de woorden 'Wie overwint' voorkomen in de Openbaring aan Mijn dienstknecht Johannes, en je zult de tedere intimiteit met Mij zien, beloofd als een resultaat van het overwinnen. Geloven is niet genoeg. Geloven in Mij houdt inderdaad in het bezit van het eeuwige leven, maar dat is iets dat je toevertrouwd is om te benutten, even werkelijk als het talent uit Mijn verhaal.
Het is niet alleen iets om te genieten.
Eeuwig leven is een verfrissende, omvormende, verrijkende, verdelgende, veredelende kracht om ten volle te worden gebruikt door hen aan wie Ik het toevertrouw.
Hierin falen Mijn volgelingen zo dikwijls en missen zodoende het wonder der gemeenschap met Mij.
Behoed deze waarheid.