- 30 januari

De strijd van de ziel

Als Ik met je ben, kan geen kwaad je overkomen. 'Het kwaad, dat Hij zegent, komt ons ten goede'. Telkens wanneer je wordt uitgeschakeld, is dit een tijd van bezinning op een stille plek met Mij. Wees daar niet bang voor, want op die plek zul je herstel en kracht en blijdschap en genezing vinden.
Jullie beiden moeten nu en dan retraite-dagen bepalen, dagen, waarin je alleen met Mij bent, om dan uitgerust en verfrist - lichamelijk, psychisch en geestelijk, het werk voort te zetten, dat Ik je gegeven heb. Ik zal je nooit een last opleggen, die zwaarder is dan je kunt dragen.
Sta open voor liefde, vriendschap en vrede. Laat ze nooit verdrijven door persoonlijke gevoelens of gedachten, die op jezelf gericht zijn. Elk op zich verrichten zij al wonderen in een mensenleven, maar samen kunnen ze alles bewerken, wat nodig is op stoffelijk, psychisch en geestelijk niveau.
Alle succes is gelegen in deze eigenschappen van het Rijk der wonderen. Je moet er op toezien, dat je innerlijk leven is zoals het behoort te zijn, en dan is het werk volbracht. Niet door grote drukte en activiteiten op het materiële vlak worden deze dingen verkregen, maar op het slagveld van de ziel.

Meer liefde

Ik kom als een werkelijk bereidwillige gast. Liefde trekt altijd. Onthoud dat. Liefde is de magnetische kracht van het heelal. God is LIEFDE, de kracht die alle mensen langs verschillende wegen tot zich trekt. Bedenk dat ook jullie liefde, die uit God is, dezelfde magnetische kracht heeft. Heb lief en je zult hen die je wenst te helpen, tot je trekken.
Wanneer dat bij jullie niet zo gaat, onderzoek dan je leven. De liefde schiet tekort. Er is meer liefde nodig.