- 4 januari

Maak zelf geen plannen

Toon ons Uw weg, o Heer, en laat ons wandelen op Uw paden. Leid ons in Uw waarheid en leer ons.
Alles is wel. Er gaan wonderbare dingen gebeuren. Stel God geen enkele grens. Hij zorgt en voorziet.
Roei het 'ik' uit, dat alle kanalen blokkeert. Maak geen plannen van tevoren, stap voor stap zal de weg zichtbaar worden. Neem de last van morgen niet op je schouders, maar laat die liggen. Christus is de Grote Lastdrager. Je kunt Zijn last niet dragen en Hij verwacht alleen maar, dat je een klein dagelijks deel draagt.

Je mandaat

Hier, op dit uur van de avond, nader Ik tot je - en luister. Vertel Mij van de vrede die je in Mij kent; van het liefdevol vertrouwen in Mij dat vrede en veiligheid in je leven heeft gebracht.
Morgen zul je terugkeren tot de wereld met Mijn boodschap van eeuwig leven. Waarheden die je nog maar net begint volledig te begrijpen, die je visie en blijdschap schenken, zul je doorgeven aan anderen, opdat hun zal worden bespaard de verloren jaren die achter je liggen. Wend je tot hen zoals je zou doen tot iemand die jullie volgde langs een gevaarlijke weg en waarschuw hen voor de valkuilen op hun weg.
Wijs hen op de schoonheid van de Weg, de door de zon verlichte heuvels in de verte, de pracht van de zonsondergang, de rivieren en bloemen van de vredige, open plekken in Mijn bossen.
Leid hun aandacht af van de verlokkingen en zinsbegoochelingen van deze wereld en richt ze op Mij, je Metgezel van De Weg. Vertel hun van je blijdschap in Mij. Dat is je mandaat vanuit de hoge hemel.