- 6 januari

Scherp en klaar voor gebruik

O Grote God, leid Gij mij,
Pelgrim door dit vreemde land.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
Leid mij met Uw sterke hand.


Je moet bidden. De weg zal zich ontsluiten. God zorgt en ontvouwt Zijn plannen. Heb slechts lief en wacht maar. Liefde is de sleutel. Geen deur, die niet door de liefde kan worden geopend.
Waarom zou je vrezen? Heeft Hij niet voor je gezorgd en je beschermd? Blijf hopen. Hoop met blijdschap. Hoop met zekerheid. Wees stil, stil in Mijn kracht.
Verwaarloos deze tijden nooit, bid en lees je Bijbel en oefen je en disciplineer jezelf. Dat is jouw werk - mijn werk is het je te gebruiken. Maar Mijn instrumenten moeten scherp zijn en klaar voor gebruik. Dan neem Ik ze ter hand.
Betracht discipline en streef naar volmaking ten koste van alles. Doe dit, want dan zal spoedig elke flitsende gedachte beantwoord, iedere wens vervuld en elke daad gebruikt worden. Het is een huiveringwekkende macht, een machtige kracht. O, pas er voor op, dat je niet iets vraagt, wat verkeerd is - iets, dat niet van Mijn Geest zou zijn! Alle schadelijke gedachten moeten de deur gewezen worden. Wonderwerkende kracht kan in verkeerde handen tot toverij worden. Zie hoe Ik heb gemaakt, dat de reinheid en goedheid van je eigen leven voor jezelf een noodzaak is geworden. Dat is om die reden. Spoedig, heel spoedig zal je wat vragen en het zal meteen geschieden. Aanvaard de training met vreugde. Zonder deze durf Ik je die macht niet te schenken. Het zou schade kunnen aanrichten. Tob niet over het leven van anderen. Dat komt allemaal wel terecht. Je moet eerst jezelf vervolmaken in Mijn kracht.

Land der belofte

Denk je eens de hoop in, die in Mijn hart was op die dag op de berghelling, toen Ik tegen Mijn volgelingen zei dat Ik hen niet tot een aardse troon zou leiden. Oude vormen en ontkenningen, die in het verleden zoveel hadden betekend, zouden worden weggevaagd; beweegredenen en impulsen zouden het allerbelangrijkste worden.
Overeenkomstig de gedachten van zijn hart zou een mens geoordeeld worden. Het gebed was als een zoon die een beroep doet op zijn vader. De liefde zou het fundament worden, de gulden regel. Stammen-, zelfs rassenonderscheid zou worden genegeerd en aan de aanspraken van het grote gezin van God in zijn totaliteit zou worden voldaan. Tot zulke hoogten waartoe ze nooit eerder waren opgeklommen, leidde Ik hen naar top-waarheden die ze onbereikbaar waanden.
Wat een verwachtingen had Ik van hen, toen hun verwondering overging in visie en ze op Mijn boodschap ingingen.
Wat een verwachtingen heb Ik heden van ieder van jullie, Mijn volgelingen, nu jullie in de verte jullie land der belofte in het oog krijgen.