- 9 januari

Geen spanningen

Blijf kalm, wat je ook overkomt. Rust in Mij. Wees geduldig en laat geduld zijn volmaakt werk aan je doen. Denk nooit, dat de dingen je ondergang betekenen. Hoe kun je ten onder gaan als Ik met je ben?
Laat de spanning van het leven je niet te pakken krijgen. Voor Mijn kinderen bestaat er geen spanning. Begrijp je niet, dat Ik een Meester Instrumentenmaker ben? Heb Ik niet ieder onderdeel gevormd? Weet Ik niet precies wat het kan verdragen zonder spanning? Zou Ik, die het gevoelige instrument gemaakt heb, er iets van eisen, dat het zou vernielen of forceren?
Neen! Er ontstaat alleen spanning als je een andere meester dient: de wereld, eer, wat de mensen ervan denken... of als je op één dag twee daglasten probeert te dragen.
Bedenk, dat dit niet zo moet zijn.

Een liefdewoning

Breng aardse verlangens tot bedaren, opdat je niet Mijn voetstap mist. Deze brengt de kracht van een strijder en het verlangen van een geliefde. Laat je hart ontroerd zijn door het blijde 'Hij komt'. Laat alle gedachten varen behalve de gedachte aan Mij wanneer Ik binnenkom. Zielerust en vertroosting voor het hart breng Ik. Vergeet al het andere.
Laat Mij de last van je schouders nemen, Mijn last voor jou dragen. Hier in de kalmte zullen we rusten, terwijl je nieuwe kracht ontvangt.
Een armzalige woning, denk je, voor de Koning der koningen. Toch zie Ik je woning van liefde, zoals de liefde die gevormd heeft. Ik kom van vergrendelde deuren, waar de jeugd probeert te leven zonder Mij; waar ouderen, die altijd hebben geweigerd om Mijn smeken en kloppen te beantwoorden, Mij nu niet meer horen, en zwijgzaam en eenzaam gezeten zijn.
Troost Mij, Mijn kinderen. Maak van jullie hart een liefdewoning voor de Man van smarten, die nog altijd zo dikwijls door mensen wordt gesmaad en verworpen. Toch zou Ik hun smart in vreugde willen veranderen.