- De twee luisteraars (voorwoord deel 1)

Niet één, maar twee personen - beide vrouwen - schreven dit boek. Zij verkozen anoniem te blijven en 'de twee luisteraars' te worden genoemd.
De geschiedenis hoe dit boekje geschreven werd wordt in de inleiding 'De Goddelijke Stem' verteld. Deze twee moedige vrouwen vochten dapper tegen ziekte en armoede. Ze stonden voor een hopeloze toekomst en één van hen verlangde er zelfs naar deze harde wereld voorgoed te verlaten. En toen sprak Jezus. En Hij sprak opnieuw!
Dag aan dag kwam Hij hen bemoedigen. En hoewel zij nog hun zorgen hadden, kregen zij nieuwe moed en kwam er blijdschap in hun leven. Want Hij bezielde hen met Zijn beloften voor de toekomst, waarin Zijn liefderijke bedoeling duidelijk zou worden. En Hij vermaande hen vriendelijk om hun ongeloof.
Sla dit boek op elke willekeurige bladzijde open en proef de schoonheid ervan. Sta stil bij de liefdevolle woorden. Neem de woorden, die van zo'n bijzonder gehalte zijn, diep in uw geest op.
Bent u uw geloof kwijt? Mediteer dan over één van deze korte stukjes en u zult weer een kinderlijk geloof krijgen. U ziet Hem misschien niet naast u staan met Zijn vertrouwelijke en bemoedigende glimlach, maar u zult weten, dat Hij er als altijd is en dat Hij nog steeds grote dingen van u verwacht, en steeds klaar staat om u te helpen die te volbrengen.
Bent u bang voor armoede als de winter komt? Neem dit boekje weer ter hand en u zult de wet van de voorziening vinden: Geef en u zal gegeven worden. Geef uw liefde, uw tijd, uw meeleven, uzelf; geef onder Zijn directe leiding al wat u hebt aan allen, die het nodig hebben; geef aan degenen, die het niet verdienen evengoed als aan hen, die het verdienen.
Is uw gezondheid verdwenen? Bent u niet genezen, hoewel u lang en veel gebeden hebt? Ook hier zult u de wierook der genezing vinden.
Bovenal zult u begrijpen waarom Hij het goud niet uit de smeltkroes verwijdert voordat alle onzuiverheid eruit is en u de heerlijke gestalte van uw ware ik gaat vertonen, die alleen Zijn oog tevoren heeft gezien. Uw ware ik, bedenk het wel, dat Hij en u thans, in de tijd, samen bezig bent te vormen voor alle eeuwigheid.
U kunt niet de hele dag honing eten. Evenmin kunt u dit boek achter elkaar uitlezen. Maar u kunt het iedere dag lezen, en meermalen per dag, in verloren ogenblikken, in moeilijke ogenblikken, of in tijden van verwarring, thuis zowel als elders.
U kunt het ter hand nemen tijdens een plotselinge crisis, en als u het weer weglegt zult u bemerken, dat u kalm bent geworden en vervuld met innerlijke vrede. Zo hebben duizenden vóór u gedaan, of ze nu alleen wonen in een huisje langs de weg of dat zij leven in de bedrijvigheid van een koninklijk paleis.
Wanneer de vogels zingen in de zonneschijn kunt u de bladzijden van dit boek opslaan en al lezend zal het gezang van de vogels in uw geest weerklinken, en dan zult ook u onze Schepper-Verlosser-Bruidegom uw liefde toezingen.
Stop dit boekje in uw zak of tas, of leg het op het tafeltje naast uw bed. Geef een exemplaar ervan aan uw vrienden. Neem de geest ervan voortdurend in u op en probeer dagelijks in intieme verbondenheid met de Meester te leven.
Door deze boodschappen, die tot twee eenzame vrouwen kwamen, moet u wel ontdekken dat u ook niet langer eenzaam en alleen bent, maar met z'n tweeën, verbonden met onze grote Metgezel en Leidsman, Wiens altijd nieuwe boodschap elke dag voor ons luidt:
'Zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld'.

Uit het voorwoord van de oorspronkelijke uitgever, A.J. Russell.