- 10 februari

De reddingslijn

Ik ben je Redder, je Redder van de slavernij der zonde, je Redder van alle zorgen en levensmoeilijkheden, je Redder van ziekte.
In alle omstandigheden spreek Ik tot jullie beiden. Zie naar Mij op voor redding. Vertrouw, dat Ik je helpen zal. Heeft niet een dienstknecht van Mij in vroeger dagen gezegd: 'Al Uw golven en baren zijn over mij heengegaan'? Maar alle wateren van rampspoed konden hem niet verzwelgen. Want op hem was van toepassing: 'Hij kwam van omhoog, Hij greep mij, Hij trok mij op uit vele wateren'.
De reddingslijn, de lijn van verlossing, is de lijn van de ziel tot God, tot geloof en macht. Het is een sterke lijn en geen ziel, die door die lijn van Mij verbonden is, kan omkomen. Vertrouw, vertrouw, vertrouw. Wees nooit bevreesd. Denk aan Mijn bomen - ontdaan van hun schoonheid, gesnoeid, afgezaagd, misvormd, kaal, maar door de donkere en schijnbaar dode taken vloeit stil en in het verborgen het levenssap van de Geest, totdat met de lentezon nieuw leven komt, bladeren, knoppen, bloesem, vrucht, maar vrucht, die door het snoeiproces duizendmaal beter is.
Bedenk, dat een Meester-Hovenier je onder handen heeft. Hij vergist zich niet in Zijn snoeien. Verblijd je. Vreugde wil zeggen, dat de Heilige Geest zich uitstrekt om Mij Zijn dank te brengen. Het is het nieuwe levenssap van de boom, dat zich naar Mij uitstrekt om later tot zo'n schone expressie te komen. Verblijd je daarom te allen tijde. Verblijd je.

Jullie kracht

In de handen heb Ik een wonderbare kracht tegen het kwade gelegd. Je kunt het machtige wapen dat je hanteert nog niet beseffen.
Maak de kracht van het gebed bekend. Een kracht zo wonderbaar, zo wonderdadig, dat wanneer ze verenigd is met een wil die slechts Mijn wil zoekt en met een vriendschap met Mij die kalmeert, veredelt en verrijkt, niets de macht ervan kan weerstaan.