- 12 februari

Ontmoet Mij overal

Leven is in wezen, dat je je bewust bent van Mijn tegenwoordigheid.
Vrees niet. Er wacht je een zeer schone toekomst. Laat het een nieuw leven zijn, een nieuwe wijze van bestaan, waarin je je bij elk afzonderlijk voorval, elke gebeurtenis, elk plan, bewust bent van Mijn tegenwoordigheid.
'Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt'.
Laat het zo worden, dat je je steeds bewust bent van Mijn tegenwoordigheid en je hebt eeuwig leven - het leven tot in alle eeuwigheid. Laat je in alle dingen leiden door Gods Geest en vertrouw Mij in alles. En als je je bewust bent van Mijn tegenwoordigheid, dan kan het niet anders of het moet je blijdschap brengen. Schenk Mij niet alleen vertrouwen, maar ook blijdschap.

Zie Mij steeds overal

Zie Mij in heel je dagelijks leven.
Zie Mij in de kleine voorvallen. Herken Mij als de bron van elke daad van vriendelijkheid en liefde. Voel Mijn kracht bij je wanneer je voor een bepaalde taak staat of een gevaar je wacht. Ken Mijn vertroostende tederheid in elke droefheid en teleurstelling.
Ik, de Meester-Schilder, kan in het beeld een kleurenpracht aanbrengen, totdat je de bijpassende achtergrond ziet voor de vreugde en stralende zielsverrukking die Ik schenk.