- 13 februari

Dicht bij het doel

Bij een wedloop is het niet de start, die inspanning kost, zelfs niet het tempo op de lange afstand. Pas als het doel in zicht komt worden hart en zenuwen, moed en spieren tot het alleruiterste gespannen, bijna tot afknappen toe. Zo is het ook met jullie, nu het doel in zicht is - je moet alleen nog een laatste kreet om hulp tot Mij slaken. Kun je de laatste paar dagen niet aan de pijnlijke spanning van zenuwen en hart bemerken dat de wedloop bijna ten einde is? Moed, moed. Sla acht op Mijn bemoedigende stem. Bedenk, dat Ik naast je ga en je aanspoor tot de overwinning.
De droevigste verslagen in de annalen van de hemel zijn die, welke spreken van de velen, die goed liepen, met flinke moedige harten, tot het doel, de overwinning nabij was, en die toen de moed lieten zakken.
Alle hemelse heerscharen verlangden uit te roepen hoe dicht zij bij het einde waren, en hadden hen wel willen smeken de eindspurt in te zetten, maar zij vielen uit, en tot de dag van het laatste oordeel zullen zij niet weten hoe dicht zij bij de overwinning zijn geweest.
Ik wilde wel, dat zij in de stilte naar Mij hadden geluisterd, zoals jullie beiden Mij ontmoeten. Dan zouden zij het geweten hebben. Er moet zowel het luisterend oor zijn als de stille, zachte stem.

Altijd veilig

Blijf veilig in Mijn vriendschap.
Een Vriend, die je door en door kent; die al je armzalige pogingen kent om voor Mij te leven, je vele en tragische mislukkingen, je kinderlijke onbegrip omtrent Mij en omtrent wat Ik voor je wil doen. Je verlangen om Mij te dienen, je vastklampen aan Mij in de donkere uren van hulpeloosheid, je struikelend vertrouwen in je pogingen om alleen te gaan - Ik weet alles. Ik heb je hardnekkige blindheid voor Mijn leiding gezien; Ik heb gezien hoe je de antwoorden op je eigen gebeden belemmert; Ik heb je gemakzuchtige berusting gezien in die krachten die Mijn liefdevolle bedoelingen weerstreven.
Dit alles weet Ik, en toch zeg Ik wederom: Blijf bij Mij, veilig in Mijn vriendschap.