- 14 februari

In Mijn tegenwoordigheid

Je beseft niet, dat je onder het gewicht van je zorgen bezweken zou zijn als de tijd van vernieuwing met Mij er niet was geweest. Het is niet door wat Ik zeg; het is door het contact met Mij, met Mijzelf. Het is niet zozeer het luisteren naar Mij dan wel doordat je in Mijn tegenwoordigheid bent. Je kunt je niet voorstellen welk een versterkende en genezende kracht daar van uitgaat. Dat te kennen, gaat je menselijk bevattingsvermogen te boven.
Als iedere dag elk mens afzonderlijk of in groepsverband stil zou zijn voor Mijn aangezicht, dan zou dit de arme zieke wereld genezen. Bedenk dat je deze stille tijd met Mij nooit moet verzuimen. Geleidelijk aan zul je naar geest, ziel en lichaam, naar Mijn beeld veranderd worden. Allen, die je zien of met je in aanraking komen, zullen door deze omgang met jou nader tot Mij worden gebracht, en langzamerhand zal de invloed zich uitbreiden.
Jullie maken één plekje op aarde tot een heilige plaats, en hoewel je moet werken en je jezelf voortdurend afmat, omdat dit momenteel de taak is, die je is opgelegd, toch gebeurt het grootste werk, dat ieder van jullie kan doen, en doet, in deze tijd, die je met Mij alleen bent. Begrijp je dat?
Weet je, dat elke gedachte, ieder werk, elk gebed, ieder verlangen van de dag wordt verzameld en Mij wordt aangeboden? O, verheug je dat Ik met je ben! Ik ben op aarde gekomen om de geestelijke omgang tussen de mens en zijn God te herstellen.

Dank voor alles

Bedank Mij voor zowel alles wat Ik achterhoud als alles wat Ik schenk. Bedank Mij voor zonneschijn en regen, voor droogte en waterbronnen, voor slaap en slapeloosheid, voor winst en verlies. Dank Mij voor alles.
Weet buiten alle twijfel, alle vrees, dat alles wel is. Klamp je aan Mij vast in ogenblikken van zwakte. Klamp je ook vast aan Mij in ogenblikken van kracht, smekend dat je je nimmer zelfgenoegzaam zult voelen.
Geen onheil zal je treffen, rust in die wetenschap.