- 15 februari

Inspiratie - Geen aspiratie

Je zult gebruikt worden. De goddelijke kracht neemt nooit af. Die is voldoende om al het werk in de wereld te doen. Ik heb alleen instrumenten nodig, die Ik kan gebruiken. Als men dit wist, zou de wereld vernieuwd worden.
De wereld heeft geen supermensen nodig, maar bovennatuurlijke mensen. Mensen, die met volharding het eigen 'ik' uit hun leven willen doen verdwijnen om de Goddelijke kracht door zich heen te laten werken. Engeland zou morgen uit de moeilijkheden kunnen zijn, als de politici Mij slechts toestonden hen te gebruiken.
Laat inspiratie de plaats innemen van aspiratie. Alle werkeloosheid zou ophouden. Ik heb altijd werk in overvloed om te doen en Ik betaal Mijn arbeiders altijd goed, zoals je zult zien naarmate je meer en meer het juiste inzicht krijgt in het werk, dat alleen van Mij is.

Grazige weiden

Na elke heilzame levenservaring, elke slag die het leven je mogelijk heeft toegebracht, moet je je een ogenblik van de wereld afzonderen. Wandel in Mijn grazige weiden en dwaal met Mij langs de wateren der ruste totdat je ziel is hersteld.
Dit is nodig opdat je jezelf kunt aanpassen aan het leven. Want je bent een nieuw wezen; je hebt een nieuwe ervaring gehad. Leer een nieuwe les. Je verbondenheid met Mij zal er voor je gevoel des te inniger door worden.
Dat is het moment waarop Mijn liefde je nieuwe betekenissen kan influisteren en de vriendschap tussen ons tot een inniger, heiliger verbond kan maken.
Kom met je Geliefde in de stilte van Mijn grazige weiden en wandel met Mij langs stille wateren.