- 16 februari

Volkomen kalm blijven

Zelfs al zou Ik nooit tot je spreken, dan nog zou je goed beloond zijn voor deze tijd, die je hebt vrijgemaakt; al zat je alleen maar stil en verlangde je naar Mij, en al hunkerde je er alleen maar naar om Mij in te ademen zoals je de frisse buitenlucht inademt.
Wees stil, wees kalm. Wacht voor Mijn aangezicht. Leer geduld, nederigheid en vrede van Mij. Wanneer zul je volkomen kalm blijven, wat er ook gebeurt? Je leert je lessen wel erg langzaam. In drukte, werk en zorg, moet het je alleen al helpen als je de stilte zoekt.
Met jachten wordt zo weinig bereikt. Je moet leren om op de drukste dagen de kalmte met je mee te dragen.

Hij verandert niet

Let op Mijn onveranderlijkheid.
Indien Ik werkelijk Dezelfde ben, gisteren, heden en tot in eeuwigheid, dan ben Ik geen God van stemmingen zoals de mens Mij zo dikwijls schildert. Kun je een God aanbidden die heen en weer geslingerd wordt en dat op 's mensen verzoek?
Sta lang stil bij de gedachte van Mijn onveranderlijkheid, totdat je de waarheid verstaat dat slechts naarmate de mens verandert en binnen de invloed komt van Mijn onveranderlijke wet der liefde, hij een besef zal krijgen van, en zal ondervinden, de kracht en liefde die Ik onveranderlijk heb voor de gehele mensheid.