- 17 februari

Psychische krachten

Psychische krachten behoeven niet direct geestelijke krachten te zijn. Zoek het geestelijke niet via stoffelijke middelen. Kon je het maar zien - het is alsof je mooie geestelijke vleugels met modder bezwaart.
Zoek deze tijd als een tijd van gemeenschap met Mij - niet als een tijd om vragen te stellen en die beantwoord te krijgen. En ontmoet Mij aan het avondmaal. Het is voedsel voor de ziel, waarin Ik heb voorzien.
Verwacht geen volmaakte kerk, maar vind in een kerk het middel om heel dicht bij Mij te komen. Dat alleen is van belang, en dan valt het vele weg, dat slechts buitenkant is. Hecht daar geen waarde aan. Grijp de waarheid en vind Mij - het ware Brood des Levens. De les van de graankorrel is de les, die op Mijn kerk en Mij slaat. Het ware leven is het enige, dat van belang is, de zichtbare kerk is het omhulsel, maar het omhulsel was nodig om het levensgraan aan de mens aan te bieden.

Beoefen de vrede

Vrede moet je hart en leven vervullen en dan zul je merken dat tegenslagen en moeilijkheden en zorgen en veranderingen je onberoerd laten. Beoefen die standvastige onverzettelijkheid, ongeacht wat er dreigt.
Deze geest van kalm vertrouwen is het schild dat de vurige pijlen en steken van de tegenstander afwendt. Breng hem in praktijk.
Vervolgens moet je ernaar streven dichtbij het hart van het heelal te vertoeven, bij Mij, in het centrum bij Mij. Daar alleen is onveranderlijkheid en kalmte.
BIJ MIJ.