- 18 februari

Laat Mij het doen

Sla deze tijden nooit over. Het is niet zozeer wat Ik je openbaar dan wel, dat het je zwakke natuur in verbinding brengt met de onbegrensde Goddelijke krachten. Er komen nu reeds krachten in beweging. Alleen Mijn wil zal geschieden. God zegent je nu rijkelijk.
Je denkt, dat er in een crisis als deze heel veel te doen is. Er is maar een ding te doen. Verbind je leven met de Goddelijke krachten en dan behoort het evenzeer tot Mijn taak om die levens en hun belangen op een ordelijke en juiste manier te doen verlopen, als om te zorgen, dat morgen de zon opgaat.
Het is niet zozeer het hartstochtelijk geroep, dat bij God gehoor vindt, dan wel het gebed, waarbij de moeilijkheden en zorgen rustig in Gods handen worden gelegd. Vertrouw dus en wees niet bezorgder dan een kind, dat een in de war geraakte knot wol in de handen van een liefhebbende moeder legt en dan naar buiten holt om te spelen, en met dit onvoorwaardelijk vertrouwen de moeder meer plezier doet dan dat het haar op de knieën om hulp zou smeken, hetgeen haar veeleer pijn zou doen, daar het zou impliceren, dat ze niet graag wilde helpen, wanneer er hulp nodig was.

Het volmaakte model

Zie nu toe, dat gij alles maakt naar het model dat u daarvan op de berg getoond is.
Anders zou het beter zijn geweest helemaal niet de berg op te gaan. Neem deze les ter harte. In je dagelijks leven in het dal moet je datgene in praktijk brengen wat je leert in de stille tijd bij Mij op de hoogten.
Het model van de Geest is zo heerlijk, omdat het gemaakt is afgestemd op jullie leven, speciaal gepland voor ieder van jullie.
De gehoorzaamheid aan het gebod maakte Mozes de goede leider die hij werd. Daarom is dit het ogenblik om nederig je zwakheid in te zien, om je leven in te stellen op het werk van Mijn Koninkrijk, om je voor te bereiden om te leven in alle dingen naar het model dat je op de berg getoond is.