- 19 februari

Volhard!

Vergeet niet al je moeilijkheden met liefde en met een lach tegemoet te treden. Wees er zeker van, dat Ik met je ben. Herinner je, o herinner je toch, dat het om de laatste paar meters gaat. Laat Mij niet in de steek. Ik kan je niet in de steek laten. Rust in Mijn liefde.
Hoeveel gebeden van de wereld zijn onbeantwoord gebleven, omdat Mijn kinderen, die baden, niet tot het einde toe volhardden. Zij dachten, dat het te laat was, dat Ik het niet voor hen deed, en dat zij nu zelf handelend moesten optreden. Denk aan Mijn woorden: 'Wie volhardt tot het einde, zal zalig worden'.
Kun je volharden tot het einde? Als dat zo is, zul je zalig worden. Maar volhard met moed, met liefde en een lach. O, Mijn kinderen, is Mijn training te zwaar? Mijn kinderen, voor jullie wil ik de geheime schatkamers ontsluiten, die voor zo velen verborgen zijn. Al je roepen tot Mij is zonder uitzondering verhoord. Ik ben inderdaad met je om je te helpen. Doe alles wat Ik je heb gezegd, en leef in elk opzicht zoals Ik je bevolen heb. Als je onvoorwaardelijk alles doet wat Ik zeg, dan zul je naar geest, ziel en lichaam goede resultaten boeken. Wacht stilzwijgend nog een poosje, bewust van Mijn tegenwoordigheid. Want in Mijn tegenwoordigheid moet je leven om rust te vinden voor je ziel, en tevens om kracht, blijdschap en vrede te bezitten.

Vernieuwde jeugd

Zij die wachten op de Heer, zullen hun kracht vernieuwen.
De ontdekking van de parel van grote waarde is de vernieuwing van je jeugd.
Het Koninkrijk des hemels is een koninkrijk van eeuwigdurende jeugd.